Kategorier
Okategoriserade

Skattekonsult – ta in expertis i företaget

Hur pass mycket ska ditt företag egentligen betala i skatt och hur pass mycket moms ska betalas in? Det handlar om en fråga som rör alla verksamheter. Oavsett bransch och oavsett område och storlek så ställs man inför dessa frågor. 

Tyvärr så finns också en gemensam nämnare i att många gör fel. Detta som en följd av okunskap och av feltolkningar kring vad som gäller. Gör man fel så kan det också komma konsekvenser – både i form av ekonomiska sanktioner och i form av rent rättsliga följder.

Skattefrågor är komplexa 

 I och med att världen idag också ligger öppen för handel och affärer så kommer frågan som rör skatter att bli ännu mer snårig att navigera sig fram genom. Redan nu är det en komplex fråga, men det kommer att bli än mer tydligt i framtiden. 

Genom att ha en expert inom företag så kan man som företag dels vara säker på att alltid ligga på rätt sida om lagen vad gäller skattefrågor – men även spara en massa pengar. 

Det senare är intressant: fel handlar inte enbart om att man betalar för lite i skatt – i många fall så betalar företag för mycket i förhållande till vad de hade kunnat göra. 

Ta in en skattekonsult under en viss tid 

En skattekonsult kan göra en enorm skillnad i detta. Alla företag har inte råd att ha en skattejurist som fast anställd och där blir en skattekonsult – som kommer in under en begränsad tid – ett ypperligt alternativ. 

En skattekonsult sätter sig in i alla frågor som rör skatt och moms – och kan dels se till att företaget följer de lagar och regelverk som finns, men även se till att – genom att exempelvis utnyttja incitament och undantag – man inte betalar in mer i skatt än vad man har rätt att göra. 

Redan där ser man varför en skattekonsult lönar sig: det handlar om en rejäl investering – både i pengar, i tid och i anseendet.