Kategorier
Okategoriserade

Skattekonsult – ta in expertis i företaget

Hur pass mycket ska ditt företag egentligen betala i skatt och hur pass mycket moms ska betalas in? Det handlar om en fråga som rör alla verksamheter. Oavsett bransch och oavsett område och storlek så ställs man inför dessa frågor. 

Tyvärr så finns också en gemensam nämnare i att många gör fel. Detta som en följd av okunskap och av feltolkningar kring vad som gäller. Gör man fel så kan det också komma konsekvenser – både i form av ekonomiska sanktioner och i form av rent rättsliga följder.

Skattefrågor är komplexa 

 I och med att världen idag också ligger öppen för handel och affärer så kommer frågan som rör skatter att bli ännu mer snårig att navigera sig fram genom. Redan nu är det en komplex fråga, men det kommer att bli än mer tydligt i framtiden. 

Genom att ha en expert inom företag så kan man som företag dels vara säker på att alltid ligga på rätt sida om lagen vad gäller skattefrågor – men även spara en massa pengar. 

Det senare är intressant: fel handlar inte enbart om att man betalar för lite i skatt – i många fall så betalar företag för mycket i förhållande till vad de hade kunnat göra. 

Ta in en skattekonsult under en viss tid 

En skattekonsult kan göra en enorm skillnad i detta. Alla företag har inte råd att ha en skattejurist som fast anställd och där blir en skattekonsult – som kommer in under en begränsad tid – ett ypperligt alternativ. 

En skattekonsult sätter sig in i alla frågor som rör skatt och moms – och kan dels se till att företaget följer de lagar och regelverk som finns, men även se till att – genom att exempelvis utnyttja incitament och undantag – man inte betalar in mer i skatt än vad man har rätt att göra. 

Redan där ser man varför en skattekonsult lönar sig: det handlar om en rejäl investering – både i pengar, i tid och i anseendet.

Kategorier
Rekrytering

Hitta din nästa stjärnmedarbetare genom företag för rekrytering av styrelseledamot

I dagens snabbföränderliga arbetsmarknad står många företag inför utmaningen att hitta och rekrytera rätt talang. Speciellt när det gäller nyckelpositioner som styrelseledamöter, där kompetens och erfarenhet spelar en avgörande roll, kan denna process vara både tidskrävande och komplex. Ett företag för rekrytering av styrelseledamot i Stockholm erbjuder skräddarsydda lösningar för att underlätta denna process, med målet att matcha rätt kandidat med rätt position.

Att fylla en ledig tjänst inom företagsledningen kan ofta kännas som en oöverkomlig uppgift. Sökandet efter en individ som inte bara har nödvändiga kvalifikationer utan också passar in i företagskulturen kan vara utmanande. Här kommer företag för rekrytering av styrelseledamot in i bilden som en ovärderlig resurs. Genom ett omfattande nätverk och gedigen erfarenhet av rekrytering, kan dessa företag effektivisera sökprocessen och säkerställa att du hittar en kandidat som uppfyller alla dina krav.

Interimslösningar som en bro till permanent rekrytering

Ibland uppstår situationer där en omedelbar ersättare behövs för att upprätthålla kontinuiteten i företagets ledning. Interimskonsulter, med sin breda erfarenhet och förmåga att snabbt anpassa sig till nya miljöer, kan tjäna som en tillfällig lösning under rekryteringsprocessen. Ett företag för rekrytering av styrelseledamot kan hjälpa till med att hitta kvalificerade interimskonsulter, vilket gör att ditt företag kan fortsätta sin verksamhet utan avbrott medan sökandet efter den perfekta permanenta kandidaten pågår.

Partnerskap för framgång

Att anlita ett företag för rekrytering av styrelseledamot är mer än bara en genväg för att hitta rätt person för jobbet. Det är ett partnerskap som erbjuder djupgående förståelse för ditt företags unika behov och ambitioner. Genom att samarbeta med en expert inom rekrytering, kan du säkerställa att rekryteringsprocessen inte bara är effektiv utan också skräddarsydd för att matcha din organisations långsiktiga mål.

Att hitta rätt ledare är avgörande för varje organisations framgång. Med stöd från ett företag för rekrytering av styrelseledamot, kan du navigera denna utmaning med förtroende och säkerställa att ditt företag är väl rustat för framtiden.

Kategorier
Rekrytering

Nacka växlar upp med Rusta och Matcha-insatser

I Nacka hjälps arbetssökande på väg mot nya möjligheter genom ett unikt program där chansen till jobb ökar. Läs om hur Rusta och Matcha-insatser gör skillnad.

Vad är det som gör att vissa människor får drömjobbet medan andra blir kvar vid startlinjen? Sanningen ligger ofta i förberedelserna, i att vara ordentligt rustad. I Nacka tar man detta på allvar genom en serie av initiativ riktade mot dem som står utan arbete. Programmet är uppbyggt kring personlig coachning och vägledning, där varje deltagare får stöd anpassat efter just sina behov och sin potential.

Denna personcentrerade metod har visat sig framgångsrik. Genom att förstärka individens kompetens och sedan matcha den med arbetsmarknadens efterfrågan, skapas nya möjligheter för både arbetssökande och arbetsgivare. Det är en situation där alla parter drar nytta av de goda matchningarna.

Erfarenheter från Rusta och Matcha i Nacka

De arbetssökande rustas och matchas i Nacka med stor omsorg och precision. Många deltagare som hittat sin väg in i arbetslivet igen lyfter fram den skräddarsydda coachningen och praktikmöjligheterna som avgörande faktorer för sin framgång.

Användbara kontakter och nätverk öppnar dörrar som annars hade förblivit stängda. I Nacka arbetar man dessutom nära lokala företag och organisationer för att se till att matchningen inte bara är teoretisk. Arbetsgivarna får på så vis tillgång till motiverad och väl förberedd personal, samtidigt som deltagarna får chanser att praktisera sina kunskaper i verkliga arbetsmiljöer.